Als vereniging instaan voor de bar/zaal

Wil je met jouw vereniging ook eens instaan voor de bar/zaal tijdens een voorstelling van De Meet? Neem dan contact op met de cultuurbeleidscoördinator Koen Trenson.

Voorwaarden

  • De vereniging moet aangesloten zijn bij een adviesorgaan uit Sint-Laureins of op de subsidielijst van Sint-Laureins te vinden zijn.
  • Verenigingen die zich opgeven, krijgen een voorstelling toegewezen. Dit gebeurt via een willekeurige trekking. Indien zij van de toegewezen voorstelling afzien, worden zij op het einde van de lijst geplaatst en kan het dus zijn dat een herkansing lang kan duren daar wij iedere vereniging de kans wensen te geven.
  • De vereniging voorziet minimum 5 personen om die avond de bar open te houden vanaf 19 uur.
  • De vereniging voorziet minimum 5 personen om die dag te helpen bij het opruimen en afsluiten van de zaal tegen maximum 2 uur.
  • Per medewerker ontvangt de vereniging een gratis ticket voor de voorstelling met een maximum van 10 tickets.
  • De opbrengst van de bar gaat integraal naar de vereniging om te gebruiken voor zijn werking.
  • De vereniging maakt zelf de regelingen voor de drank en is vrij te kiezen waar deze vandaan komt. De vereniging is ook verantwoordelijk voor eigen materiaal (handdoeken, afwasmiddel, kassa met wisselgeld, ...). Een aantal weken voor de voorstelling, zal de vereniging de nodige informatie doorkrijgen (aantal verkochte tickets, aankomstuur artiest, ...).
  • Er wordt ook gevraagd om mee promo te voeren. Hoe meer aanwezigen, hoe meer opbrengst uiteraard. Dus meehelpen promo voeren, speelt in het voordeel van de vereniging.