Cultuurbon

Cadeaubon

Iedereen kan de cultuurbon aankopen als cadeaubon. De cultuurbon bestaat in een waarde van € 10 (per stuk).

De bon is verkrijgbaar in het Huis van de Vrije Tijd of aan de kassa tijdens een voorstelling in De Meet.

Tickets ruilen

Een reeds betaald ticket kan ingeruild worden ten laatste een week voor de voorstelling voor een ticket van een andere voorstelling binnen hetzelfde seizoen of voor een cultuurbon geldig tot en met het volgende seizoen, mits nodige opleg.

Deze bon kan enkel ingeruild worden voor de waarde die op de bon vermeld wordt en dit is ook de waarde van het reeds betaalde ticket, kortingen inbegrepen.

Na afloop van de voorstelling worden niet gebruikte tickets niet geruild of terugbetaald.

Je kan de cultuurbon enkel inwisselen bij de Cultuurdienst voor tickets van voorstellingen in De Meet geprogrammeerd door het beheersorgaan van De Meet. De cultuurbon kan niet ingewisseld worden voor cash geld en moet in éénmaal gespendeerd worden. Op de cultuurbon wordt ook geen cash geld teruggegeven maar een tegoedbon.

Indien je een cultuurbon wenst in te ruilen, dan kan dit enkel voor een voorstelling geprogrammeerd door het beheersorgaan De Meet en die vermeld staan in het programmaboekje.

Verenigingen mogen namelijk ook voorstellingen organiseren in de culturele site. De cultuurbon kan dan niet gebruikt worden!

Geldigheidsduur

Elke cultuurbon wordt op de dag van de aankoop gevalideerd met een droogstempel van de gemeente en een afgiftedatum.

De cultuurbon is voor de gebruiker geldig vanaf de afgiftedatum en kan gebruikt worden tot het einde van het seizoen van de programmatie van De Meet en het komende seizoen dat volgt op de afgiftedatum. na het verstrijken van die termijn, heeft de bon geen waarde meer.

Reglementen

Tijdens de gemeenteraad van 16 februari 2017 werd het reglement 'cultuurbon' goedgekeurd en is in de gemeente Sint-Laureins van kracht:

Reglement cultuurbon.pdf161,2 Kb(pdf)