Europese handicapkaart

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee je als persoon met een handicap voordelen kunt genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat je een handicap hebt.

Voorwaarden

Je kan de kaart aanvragen als je erkend bent:

 • als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
 • door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 • of wanneer jouw kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (binnen het Groeipakket).

Erkend door het VAPH

Wanneer ben je erkend als persoon met een handicap door het VAPH?

Meerderjarig

 • Je kreeg een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
 • Je hebt een hulpmiddelendossier bij het VAPH: je kreeg een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aan jouw woning of jouw wagen.
 • Je kreeg in het verleden een goedkeuring voor hulp bij opleiding en tewerkstelling. Omdat de hulp bij opleiding en tewerkstelling ondertussen is overgeheveld naar de VDAB, betekent dat wel dat je jouw aanvraag bij het VAPH voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen vóór 1 oktober 2008 indiende.
 • Je kreeg in het verleden een goedkeuring van het VAPH voor een of meerdere zorgvormen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, dagcentrum, tehuis niet-werkenden ...) maar je hebt daar nooit gebruik van gemaakt en je hebt jou ook nooit geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dat betekent dat je wel erkend bent als persoon met een handicap, maar dat er in het kader van de transitie persoonsvolgende financiering, je geen persoonsvolgend budget werd toegewezen.

Als je gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RtH) van het VAPH, dan kan je de kaart enkel aanvragen in bovenstaande gevallen. Je beschikt dan over een dossiernummer bij het VAPH.

Minderjarig

 • Je beschikt over een goedgekeurd en geldig indicatiestellingsverslag van de intersectorale toegangspoort (ITP), met een goedkeuring voor een of meerdere typemodules voor personen met een handicap (hulpmiddelen, zorg of PAB);
 • Je kreeg vóór Integrale Jeugdhulp van start ging (1 maart 2014) reeds een goedkeuring voor zorg, PAB of hulpmiddelen bij het VAPH.

Erkend door de FOD Sociale Zekerheid

Je komt in aanmerking voor de European Disability Card (EDC) als jouw handicap wordt erkend door de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) en/of als je daarvan voordelen krijgt zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,…

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Groeipakket)

Jouw kind komt in aanmerking voor een zorgtoeslag wanneer het voldoende punten scoort op de medisch-sociale schaal (minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in totaal). Deze inschaling gebeurt door een evaluerend arts van Opgroeien.

Procedure

De European Disability Card (EDC) aanvragen

 • Als je erkend bent door het VAPH, kan je de kaart aanvragen bij het VAPH. Je kan deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be. In jouw persoonlijk dossier ga je naar de tab 'EDC' waarna je op de tekst 'vraag een nieuwe kaart aan' klikt. De kaart wordt dan aangemaakt en met de post naar jouw persoonlijk adres verstuurd.

 • Als je erkend bent door het VAPH, maar geen toegang hebt tot internet of mijnvaph met een e-ID kaartlezer, kan het provinciaal kantoor van het VAPH deze aanvraag voor jou indienen via het digitale loket mijnvaph.be.

 • Als je erkend bent door de FOD Sociale Zekerheid, kan je de kaart aanvragen via het online contactformulier van de Directie-generaal voor Personen met een Handicap.

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

De European Disability Card (EDC) gebruiken

Met de European Disability Card (EDC) kan je bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten van bepaalde maatregelen om jouw bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen,...). Neem contact op met de organisator van de plaats die je bezoekt of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen je als kaarthouder geniet.