Toegankelijkheidsverklaring

Het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur Sint-Laureins wil volledig digitaal toegankelijk zijn en wil iedereen op een gebruiksvriendelijke manier toegang verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit. Sint-Laureins streeft ernaar de website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op de websites www.sint-laureins.be en www.ccdemeet.be.

Nalevingsstatus

De website www.sint-laureins.be en de website www.ccdemeet.be voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-tekstuele content

We stellen vast dat niet al onze afbeeldingen voorzien zijn van een (relevante) alternatieve tekst. Dit betekent dat bij een aantal afbeeldingen de alternatieve tekst beter kan worden ingevuld.

Linkdoel in context

Het doel van bepaalde 'lees meer of meer info hier' links is enkel om af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

Onevenredige last

PDF-bestanden

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF's. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het gemeente- en OCMW-bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

Audiodescriptie

Een groot aantal van onze video's is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.sint-laureins.be en www.ccdemeet.be wordt soms doorgelinkt naar externe websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Sint-Laureins neemt de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • De redactie controleert intern voor de publicatie steeds alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke, automatische screening van de website via de toegankelijkheidstool van websitebouwer LCP. Dit is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid.

Het lokaal bestuur Sint-Laureins blijft werken aan de toegankelijkheid van haar website www.sint-laureins.be en www.ccdemeet.be. De eindredacteurs waken erover dat de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 worden nageleefd met aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content. De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 8 juni 2021 in samenwerking met webleverancier LCP.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijk van de website www.sint-laureins.be en www.ccdemeet.be?

Laat het weten aan de dienst Communicatie via communicatie@sint-laureins.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze websites? Neem contact op met de gemeente via communicatie@sint-laureins.be of het nummer 09 218 76 40.